ZİVİO 2.0

Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları için ileri eğitim ve nitelik yelpazesinin genişletilmesi

Dernek çalışması ve gönüllü çalışma, Kuzey Ren-Vestfalya’da sivil toplum taahhüdünün önemli direkleridir. Çalışmalarıyla, çoğulcu ve karşılıklı saygı çerçevesinde toplumsal yaşama önemli katkıda bulunurlar. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından finanse edilen ZIVIO 2.0 projesi ile Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA), dernekleri ve girişimleri ile insanları geliştirme ve genişletmenin yanı sıra faaliyetlerinin profesyonelleşmesini de destekler ve karşılıklı ağ oluşturmaya yardımcı olur.

Dernek çalışması ve katılım uygulaması için dijital araçlar

Dernek çalışması zaman alır- ve bu, özellikle gönüllüler için genellikle çok azdır. İş ve aile yanında bir derneğe katılmak isteyen herkes, gerekli temel bilgileri topluca, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir biçimde gerektirir. Bu nedenle, ZIVIO 2.0’ın bir parçası olarak, bir dernek kurmanın tüm yönleriyle ilgili çevrimiçi eğitimler ve açıklayıcı videolar gibi dernek çalışmaları için profesyonel olarak tasarlanmış dijital araçlar geliştiriyor. Ayrıca katılımcılar tüzük taslağı, veri koruma, halkla ilişkiler ve dernek hukuku gibi konularının yani sıra kendileriyle ilgili konuları da hızlı ve anlaşılır bir genel bakış ile elde edebilir. Ortaya çıkan videolar ve öğreticiler, çok çeşitli bilgilere ek olarak kontrol listeleri, örnek belgeler, önemli bağlantılar ve tarihler sağlayan bir uygulamada bir araya getirilmiştir.

YouTube kanalımızda ve Facebook ve Instagram sayfamızda etkileşim uygulamasının geliştirme durumu hakkında dijital araçlara ve bilgilere genel bir bakış bulabilirsiniz.

Hibrit strateji çalıştayları ve uygulama çalıştayları

Küçük dernekler ve kuruluş aşamasında olanlarda yapılarını oluşturmak için genellikle dışarıdan profesyonel desteğe ihtiyaç duyarlar. Uzun süredir varlığını sürdüren dernekler de strateji, amaç ve faaliyetlerinin uzmanlara dayalı olarak değerlendirilmesinden büyük fayda sağlıyor. Ancak, dernek gelişimi için çalıştaylar ve eğitim kursları genellikle çok pahalı ve çoğu zaman derneklerin mali kapasitelerini aşmaktadır. ZIVIO 2.0 projemiz bu soruna çözüm olarak: Yarım günlük hibrit çalıştaylar sunuyor. Bu çalıştalara katılanlar, dernek çalışmalarını daha da profesyonelleştirme fırsatına sahip oluyorlar. Deneyimli konuşmacıların uzman rehberliğinde, katılımcılar dernek yönetimi, üyelikler ve halkla ilişkiler için stratejiler geliştirirler. Bu teklif ile ilgili tarafların kendi proje faaliyetleri için finansal temel oluşturmak amacıyla finansman edinme, yönetim ve muhasebenin ABC’sini öğrendiği düzenli uygulama atölyeleri ile desteklenmektedir. Çalıştaylar ve seminerler ücretsizdir ve ilgilenen herkese açıktır. Tüm faaliyetlerimizin odak noktası her zaman katılımcıların istekleri, soruları ve zorluklarıdır.

NRW'de gönüllü çalışma ağı

ZIVIO 2.0, Kuzey Ren-Vestfalya’nın farklı bölgelerinden gönüllüleri bir araya getiriyor ve dernekler arasında ağ oluşturmayı destekliyor. Halka açık çalıştaylar kapsamında deneyim alışverişinde bulunulabilir ve yeni temaslar kurulabilir, bu da iş birliği ve ortak projelerin önünü açar.

ZIVIO 2.0 projesi, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

ZIVIO 2.0

İrtibat