Biz, uyum, eğitim, katılım, siyasi katılım ve kimlik gibi konuları önemseyip, kendisini Inanç, kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik düzeyde geliştiren ve büyüyen bir köprü kurucu olarak gören bir kurumuz. Çalışmalar için uzun vadeli yapılar oluşturmayı amaçlayan gönüllü bağlılık ve profesyonel hizmetler ile bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.

Biz Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) olarak özgür, demokratik ve laik temel düzene bağlıyız. Demokrasiyi, adaleti, eşitliği, imkân sağlama eşitliğini, şiddetsizliği, hoşgörü ve dayanışmayı savunuyoruz. Biz Aleviliğin “yetmiş iki millete aynı nazarla bakma” düsturuyla, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, düşünce, felsefi, inanç ve kültür farklılıklarının, demokrasi ve özgürlüklerin doğal bir parçası olduğundan hareketle, farklı kültürlerin eşitliği ve özgürlüğünü savunuruz.

Alevi İnanç Toplumu Almanya kültürel gelişmenin önündeki engellere karşı mücadele eder, tek-tipleştirme yerine çok kültürlü yaşam ile demokrasinin güçlendirilmesini savunur ve çalışmalar yürütür. Kültürel kimliklerin temel haklarından mahrum bırakılmaması ve korunması için mücadele eder.
Göçmen kökenli ve Alevi kimliğine sahip kişilerin güçlü ve güvenli bir temsilcisi olmaya hedefliyoruz.

Üyelerimizin hizmetlerden memnuniyeti ve fahri çalışmalarımızın kalitesi günlük eylemlerimizi belirler.

Biz, üyelerimiz, fahri çalışanlarımız ve diğer iştirakçiler ile açık ve yapıcı bir diyalog kültürünü sürdürüyor ve teşvik ediyoruz.

Tüm gönüllülerin motivasyonu, yetkinliği, verimliliği ve güvenilirliği sürdürülebilir başarımızı sağlar. İşimizle ilgili taleplerimiz, sürekli gelişim, ekonomik ve sosyal sorumluluk ile tanımlanır.

Toplumumuzda da değişen toplumsal zorluklar ve Alevi değerlerini gelecek nesillere aktarma sorumluluğu üstlenmekten memnuniyet duyuyoruz.

Üye cemevlerimizin inanç ve insani değerlerin yaşatıldığı örnek sosyal merkezlerine dönüşmesini hedefliyoruz.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) farklı din, inanç, halklar ve kültürler arasında karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi ortamının yaratılması, önyargıların ortadan kaldırılması ve tanışmaya yönelik çalışmaları yapar.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) “Hakk-Muhammed-Ali Yolu” olarak da bilinen geleneksel Alevi inancını koruyarak çağdaş bir yaşamı savunur.