Alevi İnanç Toplumu Almanya’ya üye kuruluşları, günden güne yoğunlaşan ve büyük adımlarla ilerleyen mesleki dernek yapılarını giderek daha fazla kurmaktadır. Çatı örgütümüzün her bir üye kuruluşu, sivil toplumumuz ve siyasi çalışmalarımız için varoluşsaldır. Ayrıca ya da tam olarak gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen bu çalışma güçlendirilmeli ve profesyonelleştirilmelidir. Çünkü hem üye kuruluşlarımız hem de Cem evlerimiz artık başarılı entegrasyona ve barış içinde bir arada yaşamaya kararlı katkılarda bulunan sivil toplum ve sosyal hizmet sağlayıcılardır.

İşbirlikleri

MSO finansmanı (ortak proje finansmanı)

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin MSO finansmanının 2017-2018 finansman aşamasında, “Kuzey Ren-Vestfalya’daki göçmen öz-örgütlerinin dernek çalışmalarının profesyonelleştirilmesi” projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında çok sayıda eğitim ve istişareler gerçekleştirilmiş ve katılımcı dernekler bünyesinde sürdürülebilir değişim süreçleri başlatılmıştır.

2019/2020 finansman aşamasında, “pro.miso – Kuzey Ren-Vestfalya’daki göçmen öz-örgütlerinin kültürlerarası açılma ve profesyonelleşme süreçleri için ileri eğitim, tavsiye ve destek” ortak projesi gerçekleştirildi.
Bu proje kapsamında, dernek üyelerine yönelik kalifikasyon önlemleri öncelikle ilgili derneklerin Cem Evlerinde ve daha sonra pandemi nedeniyle dijital olarak (bireysel ve grup istişareleri, seminerler) uygulandı. Proje süresince, bölge ve Kuzey Ren-Vestfalya genelindeki diğer inisiyatif ve derneklerle temaslar kurulmuş ve proje çalışması kapsamında gelecekte de sürdürülecek yeni işbirlikleri başlatılmıştır. Gelecekte, değişim süreçleriyle ilişkilendirilecek ve katılımcı derneklerin potansiyelini geliştirecek ve kurulan yapıları daha da güçlendirecek yeni bir ortak projesi olacaktır. Projelerimize aldığımız bu olumlu yanıt, bu tür yeterlilik tedbirlerinin ne kadar vazgeçilmez ve gerekli olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Dernek yapılarımızın ve en yüksek önceliğe sahip üyelerimizin profesyonelleşmesini teşvik etmek için hala motive ve istekliyiz.