Kurullara genel bakış

Organigramm-BAG-Website
Anklicken für größere Darstellung!

Inanç kurulunun görevi Alevi öğretisini ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Alevi kimliğini canlı tutmaktır. Inanç kurulunun asli görevi AITA üye Cemevlerinde inanç eğitimi, gözetimi ve denetimi de yer almaktadır. Inanç kurulu AITA üye cemevlerinde hizmet yürüten dedelerden oluşur. Üç yıllık bir dönem için seçilirler. Her üye cemevinin bir oy hakkı vardır ve Inanç kurulunda en az bir, en fazla üç inanç önderi gönderir. Inanç kurulu üyeleri (Dede, Baba, Ana, vb.) olması gerekmektedir. Rizalik prensibi ile seçilen tüm üyeler görevlerine başlamadan önce Alevi yolu çerçevesinde davranacaklarına dair yemin (İkrar) etmek zorundadırlar.

İnanç Kurulu Başkanı: Sayın Gazi Şeneldik

Başkan Vekili: Sayın Mehmet Buyruk

Başkan Vekili: Sayın Hüseyin Tosun

Dar Divani AITA üye Cemevlerine ve onların üyelerine karşı alınan disiplin ve ceza tedbirlerinden sorumludur.

Dar Divanı, Inanç Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından üç yıllık bir süre için seçilir.

Denetleme Kurulu, Birlik organlarının toplantı tutanaklarını, karar tutanaklarını ve mali tablolarını sürekli olarak gözden geçirmek ve bunları Genel kurula yazılı olarak rapor etmekle görevlidir. Denetim Kurulu özellikle Yönetim Kurulu’nun genel olarak mali faaliyetlerini ve özellikle de nakit yönetimini incelemekle yükümlüdür. Bunu yaparken, Denetim Kurulu muhasebenin gerçeklere uygunluğunu ve matematiksel doğruluğunu kontrol etmelidir.

Denetim Kurulu ve Yürütme Kurulu yıllık nihai raporu hazırlamadan önce birlikte görüşmelidir. Rapor AITA üye Cemevlerine sunulmak zorundadır. Denetim Kurulu raporunu Genel kurula sunulur.

Denetim Kurulu Başkanı: Sayın Ali Kösem

Başkan Vekili: Sayın Muhterem Öztürk

Başkan Yardımcısı: Sayın Cemalettin Ünal

Yedek üye: Sayın Murat Balaban

Kadınlar Konsey, üye cemevlerinin kadın üyelerini teşvik etmenin yanı sıra sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenme ve tavsiyelerde bulunma konusunda Yürütme Kurulu’nu destekler. Her üye cemeviden iki temsilci Kadınlar Konsey üyesidir. Her üye cemevinin Kadın Konseyde bir oy hakkı vardır. Kadın Konsey Genel Kuruluna yazılı bir rapor sunar.

Temsilci: Sayın Nurcan Gül

Gençlik Konseyi, AITA üye cemevlerdeki çocukların/gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesi konusunda Yürütme Kuruluna danışmanlık ve destek sağlar. Her üye cemevinden 27 yaşına kadar iki temsilci Gençlik konsey üyesidir.

Başkan: Sayın Eren Doğan

Başkan Yardımcısı: Sayın Berkan Güneş

Sekreter: Sayın Cemre Bingöl

Sekreter Yardımcısı: Sayın Birol Doğanlar

Sayman: Sayın Deniz Karataş

Sayman Yardımcısı

Sayman: Sayın Nevran Karataş

Medya ve İletişim: Sayın Didem Doğan

Dijitalleşme ve Sosyal Medya: Sayın Onur Öztürk

Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Üyeleri kamuya mal olmuş kişilerdir. Üye sayısı Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Danışma Kurulu’nun danışma işlevi vardır. Yürütme Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve bir karar alma organıdır.

Üyeler
Sayın Dr. Bülent Keleş (Alevi Teologu)
Sayın Dr. Erdal Kalaycı (Alevi öğretmenleri eğiten Ögretim görevlisi)
Sayın Bülent Korkmaz (Pedagog-Eğitim sorumlusu)
Sayın Ali Yenialtun (Dede-Araştırmacı)