Alevi Inanç Toplumu Almanya (AITA)

Bizler uzun yıllar boyunca YOLUMUZA ve ALEVI TOPLUMUNA hizmet veren ve hiçbir kuruma bağlı olmayan, değişik tarihlerde kurulmuş Cemevleri olarak oluşturduğumuz bir ortak platformda uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra, gelecek çalışmalarımızın kalıcı ve etkili olması, değişen toplum ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve Alevi İnancının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek amacıyla, birlikte çalışmamızın koşullarını oluşturan ortak değerler ve inanç esasları etrafında birleşme kararı aldık ve kurumlarımızın maddi, manevi ve siyasi taleplerine çözüm üretecek Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) çatısı altında 01.02.2020 tarihinde kurucu genel kurulunda birleştik.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Almanya da cemevlerinin çatı örgütüdür. Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) geleneksel Aleviliğin benimseyen ve çağa uygun değerleriyle yaşamak isteyen Alevileri ve Alevi kurumlarını temsil eder. Geleneksel Alevilik kendini egemen olan Sünnilik ve Şiilik dışında, İslam olarak görür.
Birleşenlerimiz, yıllardır yaşadıkları şehirlerinde çeşitli yerel faaliyetlerde ve girişimlerde bulunurlar. Farklı sivil toplum kuruluşlar (STK) ile başarılı çalışmalar yürütürken, Göçmen Örgütlerinin uyumu önemli ve farklı kültürleri zenginlik olarak görürler. Cemevlerimiz herkese hitap eden çok sayıda eğitim, danışmanlık hizmeti, kültür ve spor faaliyetler ile insanların kökenleri ve inançlarına bakmaksızın eşit şekilde hizmetlerde bulunuyorlar.

Cemevlerimizde kalıcı iş birliğini sağlaması, yönetici ve profesyonelleşme sürecinde büyük önem kazanmaktadır.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) kendisini üye Cemevleri için bir hizmet sağlayıcısı ve sözcüsü olarak görmektedir. Toplulukların ilgili potansiyellerini ve kaynaklarını bir araya getirir ve toplum odaklı sosyal projelerin yerinde uygulanmasını destekler.

Sosyal ve yardımlasma çalışmalarımızı desteklemek için “HIZIR – Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Almanya” derneğini kurduk.

Alevi Inanc Toplumu Almanya (AITA) ´nin kurucu cemevleri ve kurumlar:

Sosyal ve yardımlaşma çalışmalarımızı desteklemek için “HIZIR – Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Almanya” 01.02.2020 tarihinde kuruldu.

Alevi Inanç Toplumu Almanya’nın faaliyet alanları:

AITA ya üye cemevlerimizin ve onların üye ailelerinin mesleki, iş, sosyal ve politik anlamda tanıtımı ve destekleme çalışmalarımızın önemli bölümünü içermektedir.

Üye Cemevleri kendi bünyesinde ki aktif gençlik gruplarıyla birlikte gençlik çalışmalarında yerel olarak aktif yer alır ve çoğu Sosyal Kanunun VIII. Kitabının 75. Mad. uyarınca Gençlik dayanışma kurumu olarak resmi olarak kabul edilmiştir.

Toplumun demografik değişim nedeniyle yaşlı ve yaşlı bakımı alanındaki çalışmalar giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Bu anlamda, Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) ve üye Cemevleri yaşlıların özel ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve danışmanlık hizmetlerini teşvik eder, güçlendirir.

Bize bağlı kurumlar çeșitli eǧitim çalıșmalarıyla Ailelere destek sunar. Ayrıca çeşitli eğitim yollarıyla çocuklara uygun gelişim imkanları ve programları sunar, genel ve bireysel eğitim yardımı verir, kişisel gelişimi ve sosyal davranışı teşvik eder.

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği HIZIR aracılığıyla, çatı örgütümüz sosyal çalışmaları koordine eder, insani yardımlar için hayır etkinlikleri ve bağış kampanyaları düzenler ve dünyanın her yerinde muhtaç olan insanlara yardımlar sunar ve destekler.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA), her türlü ayrımcılığa ve saldırılara karşı- özellikle etnik ve dini ayrımcılığa karşı- mücadele eder, ayrımcılığa veya baskıya uğramış insanların yanında yer alır. Uluslararası anlayışın, sanatın, kültürün ve eğitimin teşviki, çatı kurumumuz ve üye cemevlerimiz tarafından ciddi önem görmektedir.

Benzer amaçları güden, bağımsız veya kamusal kurum ve kuruluşlarla (uyum merkezleri, entegrasyon konseyleri, partiler, kiliseler vb.) iş birliği yapıyoruz. Ayrıca çatı kurumumuz bu ve buna benzeri faaliyetleri ve projeleri yürüten kurumlara da her türlü desteği verir.