Alevi Inanç Toplumu Almanya (AITA)

Bizler uzun yıllar boyunca YOLUMUZA ve ALEVI TOPLUMUNA hizmet veren ve hiçbir kuruma bağlı olmayan, değişik tarihlerde kurulmuş Cemevleri olarak oluşturduğumuz bir ortak platformda uzun yillar birlikte çalıştiktan sonra, gelecek çalışmalarımızın kalıcı ve etkili olması, değişen toplum ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve Alevi İnancı nın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek amacıyla, birlikte çalışmamızın koşullarını oluşturan ortak değerler ve inanç esasları etrafında birleşme kararı aldık ve kurumlarımızın maddi, manevi ve siyasi taleplerine çözüm üretecek Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) çatısı altında 01.02.2020 tarihinde kurucu genel kurulunda birleştik.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Almanya da cemevlerinin çatı örgütüdür. Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) geleneksel Aleviliğin benimseyen ve çağa uygun değerleriyle yaşamak isteyen Alevileri ve Alevi kurumlarini temsil eder. Geleneksel Alevilik kendini egemen olan Sünnilik ve Şiilik dişinda, Islam olarak görür.

Birleşenlerimiz, yıllardır yaşadıkları şehirlerinde çeşitli yerel faaliyetlerde ve girişimlerde bulunurlar. Farkli sivil toplum kuruluslar (STK) ile başarılı çalışmalar yürütürken, Göçmen Örgütlerinin uyumu önemli ve farkli kültürleri zenginlik olarak görürler. Cemevlerimiz herkese hitap eden çok sayıda eğitim, danışmanlık hizmeti, kültür ve spor faaliyetler ile insanların kökenleri ve inanclarina bakmaksizin eşit şekilde hizmetlerde bulunuyorlar.

Cemevlerimiz kalıcı iş birliğini saǧlaması, yönetici ve profesyonelleşme süreçinde büyük önem kanzanmaktadır.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) kendisini üye topluluklar için bir hizmet sağlayıcısı ve sözcüsü olarak görmektedir. Toplulukların ilgili potansiyellerini ve kaynaklarını bir araya getirir ve toplum odaklı sosyal projelerin yerinde uygulanmasını destekler.

Sosyal ve yardımlasma çalışmalarımızı desteklemek için “HIZIR – Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği Almanya” derneğini kurduk.

Alevi Inanc Toplumu Almanya (AITA) ´nin kurucu cemevleri ve kurumlar:

Sosyal ve yardimlasma çalışmalarımızı desteklemek için “HIZIR – Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği Almanya” derneğini kurduk.

Alevi Inanc Toplumu Almanya’nin faaliyet alanları:

Üye cemevlerimizin ve onların üye ailelerinin mesleki, iş, sosyal ve politik anlamda tanıtımı ve destekleme çalışmalarımızın önemli bölümünü içermektedir.

Üye Cemevlerin topluluğu, aktif gençlik gruplarıyla birlikte gençlik çalışmalarında yerel olarak aktif yer alır ve Sosyal Kanunun VIII. Kitabının 75. Mad. uyarınca Gençlik dayanıșma kurumu olarak resmi olarak kabul edilmiştir.

Toplumlarımızdaki demografik değişim nedeniyle yaşlı ve yaşlı bakımı alanındaki çalışmalar giderek daha önemli bir hale gelmiștir. Bu anlamda, Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) ve üye Cemevleri toplulukları bu yaşlıların özel ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve danışmanlık hizmetlerini teşvik eder, güçlendirir.

Bize baǧli kurumlarımız, verdikleri çeșitli eǧitim çalıșmalarıyla Ailelere destek sunar. Ayrıca çeşitli eǧitim yollarıyla çocuklara uygun gelişim imkanları ve programları sunar yine genel ve bireysel eğitim yardımı verir, kişisel gelişimi ve sosyal davranışı teşvik eder.

Yardimlasma ve Dayanışma Derneği HIZIR aracılığıyla, çatı örgütümüz sosyal çalışmaları koordine eder, insani yardım ve kalkınma yardımı için hayır etkinlikleri ve bağış kampanyaları düzenler ve dünyanın her yerinde muhtaç olan insanlara yardımlar sunar ve destekler.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA), her türlü ayrımcılıǧa ve saldırılara karşı- özellikle etnik ve dini ayrımcılığa karşı- mücadele eder yine ayrımcılıǧa veya baskıya uğramıș insanların yanında yer alır.

Uluslararası anlayışın, sanatın, kültürün ve eğitimin teşviki, çatı kurumumuz ve üye cemevlerimiz tarafından ciddi önem görmektedir.

Benzer amaçları güden, baǧımsız veya kamusal kurum ve kuruluşlarla (uyum merkezleri, entegrasyon konseyleri, partiler, kiliseler vb.) iş birliği yapıyoruz. Ayrıca çatı kurumumuz bu ve buna benzeri faaliyetleri ve projeleri yürüten kurumlara da her türlü desteǧi verir.