Faaliyet alanlari

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde Aleviliğin yasal olarak tanınması ve Aleviler için güvenli bir yasal statüsü olması için çaba göstermektedir. Almanya Ana yasası anlamında bir inanç toplumu olarak resmi olarak tanınmak ve Kamu Hukuku kapsamında tüzel kişilik hakkini elde etmek için çalışmalar yürütür. Siyaset üstü ve Federal Almanya Cumhuriyeti Ana Yasası gereğince insanlar için eşit hakları savunuyoruz. Cemevlerimizin dini, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya ve Alevi inanç kimliğimizi koruyarak Alevileri Alman toplumuna entegre etmesini teşvik ediyoruz.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) toplumsal yaşamda hoşgörüyü ve barışı kalıcı kılmak, Avrupa’da Alevi inanç ve itikadini olduğu gibi kabul eden, saygı duyan ve destekleyen tüm demokratik, laik, sosyal, inançsal, kültürel, sivil toplum örgütleri ve siyasi kurumlarla ilişkiler kurar, insan hakları ve demokratik haklar konusunda hak temelli mücadele zeminlerinde yan yana gelir.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Alevi-Bektaşi inancını geliştirme konusunda, geleneksel Aleviliğin (“Hakk – Muhammed – Ali”) ilkelerine sadık kalır ve Almanya’da yaşayan Alevilerin sorunlarının giderilmesinde ve gereksinmelerinde girişimlerde bulunur. Kurumuz Alevi öğelerini esas alıp, Alevi inancının, kültürünün ve felsefesini yaşatılması ve de üyelerimizin eğitimi ve gelişimi için gayret eder.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü, felsefesini ve öğretisini yaymak için cemevleri, dernekler, vakıflar, basın-yayın kurumları ve akademik kurumlar açar. Kültürel, sanatsal, akademik, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler vb. etkinlikler düzenler, basın-yayın çalışmaları yapar.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” düsturuyla Alevi inancının ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması, Aleviliğin tüm süreklerinin tarihsel, düşünsel, felsefi, kültürel yönleriyle topluma kazandırılması için akademik, bilimsel araştırmalar ve alan çalışmaları yapar, yapanlara destek olur, bu amaçla eğitim çalışmaları yapar. Bu alanda çalışan ve üreten uzman insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, arşiv vb. kurumlar aracılığı ile bir arada toplanmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak, toplumsal bir hafızanın kurumsallaşmasını hedefler.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Alevi inancı, kültürü ve öğretisinin taşıyıcısı olan toplumsal yol kurumları (Dergah, Ocak, Cemevi, Dernek, Vakıf vb.) ile yolun sürdürülmesinde “El Ele El hakka” düsturuyla, talip, rehber, pir ve mürşitlerin “Yola Hizmet, Hakka Hizmet” anlayışı ile Alevi öğretisinin, çağımıza uygun kurumsallaşmasını sağlayacak çalışmalar yürütür. Yol ulularının öğretilerinin, düşüncelerinin yaşatılması için, Alevilerin tarihi ve inançsal önemine sahip günlerinde etkinlikleri hazırlar. Alevi inancının tüm değerlerini yüzyıllardır yaşatıp, günümüze getiren inanç önderleri dedeler, babalar ve ozanların görüş ve düşüncelerinin derlenmesi, bu kurumun yeniden Alevilerin inanç dünyalarını yönlendirecek şekilde ayağa kaldırıp, çağın verilerine göre yeniden düzenlenmesi ve geniş halk kesimlerinin inanç pratiklerini uygulanmasını amaçlıyoruz.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) insan haklarına ve temel hak ve özgürlüklere saygılı, Alevi gençliğini Alevi ahlakı ruhuyla ve demokratik, laik sosyal ve Çağdaş değerler temelinde yetiştirmek için çalışmaktadır.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) atölye çalışmaları, kurslar ve seminerler gibi uygun eğitim yöntemler yoluyla çocuklar, gençler ve yetişkinler için okul ve müfredat dışı eğitimi teşvik eder. Cemevlerimiz okullar, gençlik kurumları, Sendika ve Kilise kurumları ve sorumlu yerel makamlarla yakın iş birliği içinde çalışmalar yürütür.
Her üye Cemevimiz, ebeveynlere eğitim ve Çocuk eǧitimi-okulla ilgili tüm soru ve konularda yerel danışmanlık, destek, rehberlik ve iletişim merkezleridir. Federasyonumuz , cem evlerimizde hizmet eden canlara eğitim fırsatları sunar ve proje çalışmalarda destekler ve bu doğrultuda AITA Cemevlerini destekler.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) kriz durumlarında çocuklara ve gençlere danışmanlık yapan, onlara eşlik eden ve onları destekleyen projelerin tasarımında ve uygulanmasında üye cemevlerini destekler.
Cemevlerimizde yıllardan beri ev ödevleri ve destek önlemleri konusunda yardımcı olmak için öğrencilere mekanlarını açık tutmaktadır. Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA)’nın uzmanlıkla desteklediği, yerel olarak yerinde, ebeveynler ve aileler için genel eğitim ve danışmanlık teklifleri ve Fahri çalışanlar için eğitim ve nitelik teklifleri organize eder ve uygular.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) ırkçılık, insan düşmanlığı ve ayrımcılık alanındaki konularda siyasi eğitim için bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenler ve ayrımcılığa uğrayan kişileri gönüllü sırdaşlar aracılığıyla destekler, bilgilendirir, tavsiyelerde bulunur ve onlara refakatçilik eder.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) kültürler arası genç ve yaşlı bakımını ve göçmenlik geçmişine sahip insanların sosyal entegrasyonunun teşvik edilmesinde destek sağlar. Farklı etnik ve kültürel geçmişlere sahip insanlar arasındaki karşılaşmaları teşvik ediyor ve kültürel ve boş zaman etkinlikleri yoluyla sosyal entegrasyonu teşvikli destekler sunar. Mültecilerin, Göçmen Ailelerin entegrasyonu ve topluma katılımları konusunda, üye cemevlerimizler tarafından çeşitli çalışmalar yürütülür.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) ilgili topluluklarla iş birliği içinde kültürler arası festivaller, konferansları ve sergiler gibi diğer kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Çatı kurumumuz himayesindeki üye Cemevleri, her yıl çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik Spor ve boş zaman etkinlikleri düzenlemektedir.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) Alevilerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılar. Alevilerin kendi öz kültürlerini ve inançsal kimliklerini koruyarak bulundukları ülke halklarıyla kaynaşmasına yardımcı ve destek olacak sosyal ve kültürel çalışmalar yapar.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA) yardımlaşma ve dayanışma derneği HIZIR aracılığıyla üye kurumlarımızın kaynaklarını ve ihtiyaçlarını bir araya getirip sosyal projeleri koordine etme kapasitesine sahiptir.

HIZIR yardımlaşma ve dayanışma derneği, sosyal yardım çalışmalarını yapısal olarak kurmaya ve genişletmeye hizmet eder. İhtiyacı olan kişilere yaş, cinsiyet, köken, din veya cinsel yönelimi gözetmeksizin hizmet eder. Dil, Din ve Kültüre duyarlı hizmetler bu sosyal kurum tarafından geliştirilir ve sunulur.

Alevi İnanç Toplumu Almanya (AITA)’nın Inanç kurulu, yardım kuruluşumuz HIZIR ile iş birliği içinde, inanç hizmeti, manevi yârdim ve danışman hizmetini üyelerimize sağlar. Alman kurumlarında (hastaneler, cezaevleri vb.) yasal olanaklara uygun olarak, Alevi öğretileri ilkelerine göre manevi ve inanç hizmet verilmekte ve yine refakatçilik yapılmaktadır.

Misyon ve hedefler

Alevî İnanç Toplumu – Almanya (AITA)

Hedeflerimiz:

Prensiplerimiz: