2017 yılından itibaren Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet’in deki “Göçmen Örgütlerinde Yönetici Eğitim ve Profesyonelleştirilmesi” adi altında ortak proje aracılığıyla Kuzey Ren Vestfalya’nın her yerinden göçmenlerin kendilerinin oluşturduğu örgütler ile bir ağ kuruldu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti‘nin Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı (Mkffi) tarafından finanse edilen projede katılımcı dernekler arasındaki iş birliğinin genişletilmesini ve güçlendirilmesini sağladık.

Ayrıca, gönüllülere yönelik genişçe eğitimler, bilgilendirme etkinlikleri ve kültürler arası/dinler arası ve Sanat/Spor etkinliklerinin yanı sıra Avrupa genelindeki Kurum, Vakıf ve Derneklerle daha fazla iş birliği yoluyla mevcut ağ yapıları derinleştirildi ve pekiştirildi.